22 հունիսի 2020
ՊԵԿ-ում կայացել է հարկային ԵՎ մաքսային կարգապահության խնդիրների լուծման ու ռիսկերի կառավարման աշխատանքները համակարգող խորհրդի հերթական նիստը
Քննարկվել է «Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսի (COVID-19) տարածմամբ պայմանավորված՝ հարկային ԵՎ մաքսային կարգապահության ապահովմանն ուղղված միջոցառումների ծրագրի» կատարման ընթացքը

Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Էդվարդ Հովհաննիսյանի նախագահությամբ կայացել է հարկային և մաքսային կարգապահության խնդիրների լուծման ու ռիսկերի կառավարման աշխատանքները համակարգող խորհրդի հերթական նիստը: Մասնակցել են կոմիտեի նախագահի տեղակալները և  խորհրդի կազմում ընդգրկված ՊԵԿ ստորաբաժանումների ղեկավարները:  

Նիստում  ամփոփվել է «Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսի (COVID-19) տարածմամբ պայմանավորված՝ հարկային և մաքսային կարգապահության ապահովմանն ուղղված միջոցառումների ծրագրի» կատարման ընթացքը: 

Էդվարդ Հովհաննիսյանը նշել է, որ համաձայն ծրագրի, կոմիտեն ստեղծված իրավիճակում հարկային և մաքսային կարգապահության պահպանմանն ուղղված վարչարարական միջոցառումներն իրականացնում է 3 հիմնական ուղղություններով՝ հարկ վճարողներին մատուցվող սպասարկման ծառայությունների ընդլայնում և օժանդակության տրամադրում, հարկային և մաքսային հսկողության կենտրոնացում առավել ռիսկային ոլորտներում և հարկ վճարողների հետ հաղորդակցության և համագործակցության ակտիվացում: ՊԵԿ նախագահը հանձնարարել է շարունակել ծրագրով նախատեսված միջոցառումների կատարմանն ուղղված աշխատանքները՝ հսկողական գործիքները կենտրոնացնելով, մասնավորապես, ռիսկային ոլորտների ու տնտեսավարող սուբյեկտների ուղղությամբ:

Նիստում ներկայացվել է նաև Հարկային կարգապահության բարելավման ռազմավարական ծրագրի նախագիծը: Ռազմավարական ծրագրի ելակետային բաղադրիչ հանդիսացող հարկային ու մաքսային կարգապահության ռիսկերի գրանցամատյանի վարման ծրագրային ապահովման  նպատակով որոշվել է ձևավորել էլեկտրոնային կառավարման համակարգի ներդրման մասնագիտացված աշխատանքային խումբ:

Ռիսկերի խորհրդի նիստում որոշում է կայացվել նաև ՊԵԿ ներքին ռեսուրսներով իրականացնել հարկային վարչարարության ախտորոշիչ գնահատում` միջազգային ֆինանսական կառույցների կողմից օգտագործվող հարկային վարչարարության ախտորոշիչ գնահատման գործիքի (TADAT) կիրառմամբ: 

Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի կողմից Ծրագրով նախատեսված միջոցառումների կատարման ընթացքի վերաբերյալ հաշվետվությունն այստեղ: