ԵԱՏՄ անդամ չհանդիսացող երկրներից ներմուծվող ավտոտրանսպորտային միջոցների մաքսային վճարների հաշվիչ (2020թ-ից գործող դրույքաչափերով)
Ներմուծող՝
  • Ֆիզիկական անձ (ՄՄՍ)
  • իրավաբանական անձ (ՄՄՎ)
Ծանուցում` Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել տրանսպորտային միջոցի թողարկման կամ արտադրման ամսաթվին (թողարկման պահը)՝ հաշվի առնելով, որ դրանից կախված մաքսային վճարների հաշվարկը կարող է իրականացվել տվյալ տրանսպորտային միջոցի արտադրման նախորդող տարեթվի համար սահմանված դրույքաչափերով:
Անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցների թողարկման պահի որոշման կարգը հաստատված է "Անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցների հետ կապված առանձին հարցերի մասին" ԵՏՀ կոլեգիայի 30.06.2017թ. թիվ 74 որոշմամբ։
1 USD- 405.9300 AMD 1 EUR- 394.2400 AMD EUR/USD - .9712
Արժեք՝ *
Եվրո
Մաքսային արժեքի մեջ ներառվող այլ ծախսեր՝
Եվրո
Թողարակման ամսաթիվ՝ *
Անհրաժեշտ դաշտ է տարեթիվը
Ծավալ, սմ3՝ *
Շարժիչի տեսակ՝ *