Երկկողմ համագործակցություն
ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեն համագործակցում է օտարերկրյա իրավասու մարմինների հետ՝ ինչպես միջազգային պայմանագրերի հիման վրա, այնպես էլ միջազգային կազմակերպությունների շրջանակներում:

Գործող միջազգային հարկային պայմանագրերին կարելի է ծանոթանալ այստեղ:

Գործող միջազգային մաքսային պայմանագրերին կարելի է ծանոթանալ այստեղ:

Միջազգային հարկային մասնագիտացված կազմակերպություններին, որոնց անդամակցում է ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեն, կարելի է ծանոթանալ այստեղ:

Միջազգային հարկային մասնագիտացված կազմակերպություններին, որոնց անդամակցում է ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեն, կարելի է ծանոթանալ այստեղ:

Տես նաև՝