16 հոկտեմբերի 2012
Հայաստանը ԵՎ Ուզբեկստանը համաձայնագիր են նախաստորագրել
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ԵՎ ֆինանսների նախարարության ատվիրակությունները 2012թ. հոկտեմբերի 8-11-ը Տաշքենդում մասնակցլ են Հայաստանի ԵՎ Ուզբեկստանի միջԵՎ կրկնակի հարկումը բացառելու մասին միջկառավարական պայմանագրի նախապատրաստման աշխատանքներին:
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ  և  ֆինանսների նախարարության ներկայացուցիչները 2012թ. հոկտեմբերի 8-11-ը Տաշքենդում մասնակցել են Հայաստանի և Ուզբեկստանի միջև կրկնակի հարկումը բացառելու մասին միջկառավարական պայմանագրի նախապատրաստման աշխատանքներին: Ակնկալվում է, որ Ուզբեկստանի հետ կրկնակի հարկումը բացառելու համաձայնագրի կնքումը հնարավորություն կտա աջակցել երկու երկրների միջեւ ապրանքաշրջանառությանը, կապիտալի և տեխնոլոգիաների շարժին, նպաստել տնտեսական կապերի զարգացմանը: Հատկանշական է, որ Ուզբեկստանը ԱՊՀ անդամ երկրներից վերջինն էր, որի հետ Հայաստանը դեռևս չուներ կրկնակի հարկումը բացառելու մասին համաձայնագիր:

Բանակցությունների արդյունքում նախաստորագրվել է «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ուզբեկստանի Հանրապետության կառավարության միջև եկամուտների և գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու և հարկումից խուսափելը կանխելու մասին» համաձայնագիր, որն ուժի մեջ կմտնի երկու պետությունների համապատասխան ներպետական ընթացակարգերն անցնելուց հետո: Համաձայնագիրը նպատակ ունի երկու պետությունների միջև արտաքին առևտրում բացառել կրկնակի հարկումը, թույլ չտալ հարկային խտրականություն տնտեսվարող սուբյեկտների նկատմամբ, հաստատել համագործակցություն երկու պետությունների հարկային մարմինների միջև, այդ թվում հարկային հարցերով տեղեկատվության փոխանակման ոլորտում: