16 փետրվարի 2009
Հայտարարագրի ձԵՎերը կարելի է ձեռք բերել նաԵՎ www.taxservice.am կայքէջից`առանց տարածքային տեսչություններ այցելելու
«Ֆիզիկական անձանց գույքի ԵՎ եկամուտների հայտարարագրման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` 2009թ.-ից հայտարարագրեր լրացնելու են ոչ միայն պաշտոնատար ԵՎ նրանց փոխկապակցված անձինք, այլ նաԵՎ ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք:
«Ֆիզիկական անձանց գույքի եւ եկամուտների հայտարարագրման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` 2009թ.-ից հայտարարագրեր լրացնելու են ոչ միայն պաշտոնատար եւ նրանց փոխկապակցված անձինք, այլ նաեւ ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք: Հայտարարագրերի  ձևերը ձեռք բերելու, դրանց լրացման հետ կապված անհարկի դժվարություններից հայտարարատուներին զերծ պահելու նպատակով` ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ www.taxservice.am  կայքեջի  «Գույքի և եկամուտների հայտարարագիր» անշարժ բաներում Word ծրագրով տեղադրվել են բոլոր հայտարարագրերի ձևերը, ինչպես  նաև` դրանց  լրացված  օրինակները:

Հիշեցնենք, որ 2008 թ.-ի համար  հայտարարագիր պետք է ներկայացնել մինչև 2009թ.-ի ապրիլի 15-ը: