20 մարտի 2009
ՀԴՄ կտրոններով վիճակահանության գործընթացը կատարելագործելու, շահումների թիվն ավելացնելու նպատակով մշակվել ԵՎ լայն քննարկման է ներկայացվում բոնուսների տրամադրման նոր տարբերակը
Հարգելի քաղաքաղիներ,դրան կարող եք ծանոթանալ «Նախագծեր» բաժնում, իսկ այդ առնչությամբ ձեր կոնկրետ դիտողություններն ու առաջարկներն ուղարկել կայքէջի ինտերակտիվ կապի միջոցով:
ՀԴՄ կտրոններով վիճակահանության գործընթացը կատարելագործելու, շահումների թիվն ավելացնելու նպատակով մշակվել և լայն քննարկման է ներկայացվում բոնուսների տրամադրման նոր տարբերակը:Հարգելի քաղաքաղիներ,դրան կարող եք ծանոթանալ «Նախագծեր» բաժնում, իսկ այդ առնչությամբ ձեր կոնկրետ դիտողություններն ու առաջարկներն ուղարկել կայքէջի ինտերակտիվ կապի միջոցով:Ակնկալում ենք ձեր համագործակցությունը:


Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի հոկտեմբերի 30-ի N 1330-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին