18 նոյեմբերի 2020
Տեղեկատվություն
Թուրքմենստան մուտք գործող ԵՎ վերջինիս տարածքով տարանցվող օտարերկրյա պետությունների բեռնատար կցասայլերի սեփականատերերից գանձվող վճարների դրույքաչափերի վերաբերյալ

Պետական եկամուտների կոմիտեն տեղեկացնում է, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 15-ից մինչև 2021 թվականի նոյեմբերի 15-ն ընկած ժամանակահատվածում գործելու են Թուրքմենստան մուտք գործող և վերջինիս տարածքով տարանցվող օտարերկրյա պետությունների բեռնատար կցասայլերի սեփականատերերից գանձվող վճարների նոր դրույքաչափեր: 

Ի գիտություն բոլոր շահագրգիռ անձանց` դրույքաչափերի վերաբերյալ տեղեկատվությանը կարող եք ծանոթանալ այստեղ։