Տեսադարան
2019 Թ. ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ՕՏԱՐԱԾ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԻՆՔ ՏԱՐԵԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ/03.04.2020թ./