Տեսադարան
Հանրային Հ/Ը «Լուրեր» լրատվական ծրագրի անդրադարձը՝ Անկանխիկ գործարքների նկատմամբ ՊԵԿ վարչարարությանը /11.08․2022թ․/