Տեսադարան
Համալիր հարկային ստուգումների տարեկան ծրագրում ընդգրկված է 725 հարկ վճարող /28.06.2022թ./