Տեսադարան
Հայաստանի հանրային Հ/Ը «Լուրեր» լրատվական ծրագիր. «Հայկական կոշկեղենն ու հագուստը Ռուսաստան արտահանել թույլատրվում է միայն մակնշմամբ» /23.04.2021թ./