Տեսադարան
Հանրային հեռուստաընկերության «Լուրեր» լրատվական ծրագիր «Երրորդ երկրներից ներկրվող մոտ 600 ապրանքի մաքսատուրքը ԵՎս մեկ տարի կմնա անփոփոխ»/01.07.2020թ./