ՀՀ ՊԵԿ բարեփոխումների ծրագրեր
ՀՀ կառավարության 2021 թվականի օգոստոսի 12-ի թիվ 1323-Լ որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի զարգացման և վարչարարության բարելավման ռազմավարությունից բխող միջոցառումների ծրագիր

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի օգոստոսի 12-ի թիվ 1323-Լ որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կո¬միտեի զարգացման և վարչարարության բարելավման ռազմավարություն

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի օգոստոսի 12-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 12-ի N1830-Լ որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» թիվ 1323-Լ որոշում

ՀՀ կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 24-ի թիվ 2140-Լ որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի զարգացման և վարչարարության բարելավման ռազմավարական ծրագիր

ՀՀ կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 12-ի N1830-Լ որոշ-ման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» թիվ 2140-Լ որոշում

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 12-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի 2020-2024 թվականների զարգացման և վարչարարության բարելավման ռազմավարական ծրագիրը հաստատելու մասին» թիվ 1830-Լ որոշում

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի թիվ 1830-Լ որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի 2020-2024 թվականների զարգացման և վարչարարության բարելավման ռազմավարական ծրագիր

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ մասով ՀՀ կառավարության 2017թ. գերակա խնդիրները

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ մասով ՀՀ կառավարության 2016 թվականի գերակա խնդիրներ

ՀՀ ՖՆ մասով ՀՀ կառավարության 2015 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագրեր և գերակա խնդիրներ

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ մասով ՀՀ կառավարության 2014թ. գործունեության միջոցառումների ծրագիր և գերակա խնդիրներ

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ մասով ՀՀ կառավարության 2013թ. գործունեության միջոցառումների ծրագիր և գերակա խնդիրներ