Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգիչ
# 
Կոդ 
Տնտեսական գործունեության տեսակի անվանում 
 
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
  A01.3 Տնկիների և այլ տնկանյութերի աճեցում
  A01.30 Տնկիների և այլ տնկանյութերի աճեցում
  A01.30.1 Տնկիների և արմատակալների աճեցում
  A01.30.9 Այլ տնկանյութերի աճեցում
  A01.4 Անասնաբուծություն
  A01.41 Կաթնատու խոշոր եղջերավոր կենդանիների բուծում
  A01.41.0 Կաթնատու խոշոր եղջերավոր կենդանիների բուծում
  A01.42 Այլ խոշոր եղջերավոր կենդանիների և գոմեշների բուծում
  A01.42.0 Այլ խոշոր եղջերավոր կենդանիների և գոմեշների բուծում
  A01.43 Ձիերի և ձիազգիների բուծում
  A01.43.0 Ձիերի և ձիազգիների բուծում
  A01.44 Ուղտերի բուծում
  A01.44.0 Ուղտերի բուծում
  A01.45 Ոչխարների և այծերի բուծում
  A01.45.0 Ոչխարների և այծերի բուծում
  A01.46 Խոզերի բուծում
  A01.46.0 Խոզերի բուծում
  A01.47 Ընտանի թռչունների բուծում
  A01.47.0 Ընտանի թռչունների բուծում
  A01.49 Այլ կենդանիների բուծում
  A01.49.1 Մեղվաբուծություն, մեղրի և մեղրամոմի արտադրություն
  A01.49.2 Տնային կենդանիների բուծում
  A01.49.3 Շերամաբուծություն, շերամի բոժոժների արտադրություն
  A01.49.4 Ճագարների և այլ մորթատու կենդանիների բուծում
  A01.49.9 Այլ կենդանիների բուծում
  A01.5 Խառը գյուղատնտեսություն
  A01.50 Խառը գյուղատնտեսություն
  A01.50.0 Խառը գյուղատնտեսություն
  A01.6 Գյուղատնտեսության բնագավառում օժանդակ գործունեություն և բերքի մշակում բերքահավաքից հետո
  A01.61 Բուսաբուծության բնագավառում օժանդակ գործունեություն
  A01.61.1 Ոռոգման ցանցերի շահագործում գյուղատնտեսական նպատակներով
  A01.61.2 Գյուղատնտեսական մեքենաների շահագործում
  A01.61.9 Բուսաբուծության բնագավառում այլ օժանդակ գործունեություն
  A01.62 Անասնաբուծության բնագավառում օժանդակ գործունեություն
  A01.62.0 Անասնաբուծության բնագավառում օժանդակ գործունեություն
  A01.63 Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքի մշակում
  A01.63.0 Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքի մշակում
  A01.64 Սերմերի մշակում, սերմացուի ֆոնդի ձևավորում
  A01.64.0 Սերմերի մշակում, սերմացուի ֆոնդի ձևավորում
  A01.7 Որսորդություն, վայրի կենդանիների որսում որոգայթներով և ծառայությունների մատուցում այդ բնագավառում
  A01.70 Որսորդություն, վայրի կենդանիների որսում որոգայթներով և ծառայությունների մատուցում այդ բնագավառում
  A01.70.1 Որսորդություն, վայրի կենդանիների որսում որոգայթներով
  A01.70.2 Որսորդության բնագավառում ծառայությունների մատուցում
  A02 Անտառային տնտեսություն և փայտամթերումներ
  A02.1 Անտառաբուծություն, անտառային տնտեսության բնագավառում այլ հարակից գործունեություն
  A02.10 Անտառաբուծություն, անտառային տնտեսության բնագավառում այլ հարակից գործունեություն
  A02.10.0 Անտառաբուծություն, անտառային տնտեսության բնագավառում այլ հարակից գործունեություն
  A02.2 Փայտամթերումներ
  A02.20 Փայտամթերումներ
  A02.20.1 Անտառմշակող արդյունաբերության համար կլոր անտառանյութի արտադրություն