Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգիչ
# 
Կոդ 
Տնտեսական գործունեության տեսակի անվանում 
Լիցենզիա 
 
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
xv
  M73.12 Գովազդի տարածման հետ կապված գործունեություն
  M73.12.0 Գովազդի տարածման հետ կապված գործունեություն
  M73.2 Շուկայի իրավիճակի հետազոտություն եւ հասարակական կարծիքի ուսումնասիրում
  M73.20 Շուկայի իրավիճակի հետազոտություն եւ հասարակական կարծիքի ուսումնասիրում
  M73.20.0 Շուկայի իրավիճակի հետազոտություն եւ հասարակական կարծիքի ուսումնասիրում
  M74 Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական այլ գործունեություն
  M74.1 Դիզայներական մասնագիտացված գործունեություն
  M74.10 Դիզայներական մասնագիտացված գործունեություն
  M74.10.0 Դիզայներական մասնագիտացված գործունեություն
  M74.12.4 Կապի, հեռահաղորդակցական և անվտանգության համակարգերի նախագծում, նախագծերի փորձաքննություն
  M74.12.9 Ճարտարագիտական այլ գործունեություն և դրա հետ կապված տեխնիկական խորհրդատվություններ
  M74.2 Լուսանկարչության բնագավառում գործունեություն
  M74.20 Լուսանկարչության բնագավառում գործունեություն
  M74.20.0 Լուսանկարչության բնագավառում գործունեություն
  M74.3 Գրավոր և բանավոր թարգմանչություն
  M74.30 Գրավոր եւ բանավոր թարգմանչություն
  M74.30.0 Գրավոր եւ բանավոր թարգմանչություն
  M74.9 Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական այլ գործունեություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
  M74.90 Մասնագիտական
  M74.90.0 Մասնագիտական
  M75 Անասնաբուժական գործունեություն
  M75.0 Անասնաբուժական գործունեություն
  M75.00 Անասնաբուժական գործունեություն
  M75.00.0 Անասնաբուժական գործունեություն
  N ՎԱՐՉԱՐԱՐԱԿԱՆ ԵՎ ՕԺԱՆԴԱԿ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
  N77 Վարձույթ և լիզինգ
  N77.1 Ավտոմեքենաների վարձույթ և լիզինգ
  N77.11 Մարդատար ավտոմոբիլների և թեթևաքաշ փոխադրամիջոցների վարձույթ և լիզինգ
  N77.11.0 Մարդատար ավտոմոբիլների եւ թեթեւաքաշ փոխադրամիջոցների վարձույթ եւ լիզինգ
  N77.12 Բեռնատար մեքենաների վարձույթ և լիզինգ
  N77.12.0 Բեռնատար մեքենաների վարձույթ եւ լիզինգ
  N77.2 Կենցաղային արտադրատեսակների և անձնական օգտագործման պարագաների վարձույթ և լիզինգ
  N77.21 Զվարճանքի և սպորտի պարագաների վարձույթ և լիզինգ
  N77.21.0 Զվարճանքի եւ սպորտի պարագաների վարձույթ եւ լիզինգ
  N77.22 Տեսաերիզների և տեսասկավառակների վարձույթ
  N77.22.0 Տեսաերիզների եւ տեսասկավառակների վարձույթ
  N77.29 Այլ կենցաղային արտադրատեսակների և անձնական օգտագործման պարագաների վարձույթ և լիզինգ
  N77.29.0 Այլ կենցաղային արտադրատեսակների եւ անձնական օգտագործման պարագաների վարձույթ եւ լիզինգ
  N77.3 Այլ մեքենաների, սարքավորանքի և այլ առարկաների վարձույթ և լիզինգ
  N77.31 Գյուղատնտեսական մեքենաների և սարքավորանքի վարձույթ և լիզինգ
  N77.31.0 Գյուղատնտեսական մեքենաների եւ սարքավորանքի վարձույթ եւ լիզինգ
  N77.32 Շինարարական մեքենաների և սարքավորանքի վարձույթ և լիզինգ
  N77.32.0 Շինարարական մեքենաների եւ սարքավորանքի վարձույթ եւ լիզինգ
  N77.33 Գրասենյակային մեքենաների և սարքավորանքի, ներառյալ համակարգիչները, վարձույթ և լիզինգ
  N77.33.0 Գրասենյակային մեքենաների եւ սարքավորանքի
  N77.34 Ջրային տրանսպորտային միջոցների և սարքավորանքի վարձույթ և լիզինգ
  N77.34.0 Ջրային տրանսպորտային միջոցների եւ սարքավորանքի վարձույթ եւ լիզինգ
  N77.35 Օդային տրանսպորտային միջոցների և սարքավորանքի վարձույթ և լիզինգ
  N77.35.0 Օդային տրանսպորտային միջոցների եւ սարքավորանքի վարձույթ եւ լիզինգ
  N77.39 Այլ մեքենաների, սարքավորանքի և այլ առարկաների վարձույթ և լիզինգ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
Prev12331323334363738Next