Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգիչ
# 
Կոդ 
Տնտեսական գործունեության տեսակի անվանում 
Լիցենզիա 
 
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
xv
  N77.39.0 Այլ մեքենաների
  N77.4 Մտավոր սեփականության և համանման արտադրանքի, բացի հեղինակային իրավունքով պաշտպանված աշխատանքները, լիզինգ
  N77.40 Մտավոր սեփականության եւ համանման արտադրանքի
  N77.40.0 Մտավոր սեփականության եւ համանման արտադրանքի
  N78 Զբաղվածության հարցերին առնչվող գործունեություն
  N78.1 Աշխատանքի տեղավորման գործակալությունների գործունեություն
  N78.10 Աշխատանքի տեղավորման գործակալությունների գործունեություն
  N78.10.0 Աշխատանքի տեղավորման գործակալությունների գործունեություն
  N78.2 Ժամանակավոր աշխատուժով ապահովման գործունեություն
  N78.20 Ժամանակավոր աշխատուժով ապահովման գործունեություն
  N78.20.0 Ժամանակավոր աշխատուժով ապահովման գործունեություն
  N78.3 Աշխատուժով ապահովման այլ գործունեություն
  N78.30 Աշխատուժով ապահովման այլ գործունեություն
  N78.30.0 Աշխատուժով ապահովման այլ գործունեություն
  N79 Զբոսաշրջային գործակալությունների, զբոսաշրջային օպերատորների գործունեություն, տեղերի ամրագրում և զբոսաշրջության ոլորտի այլ ծառայություններ
  N79.1 Զբոսաշրջային գործակալությունների և զբոսաշրջային օպերատորների գործունեություն
  N79.11 Զբոսաշրջային գործակալությունների գործունեություն
  N79.11.0 Զբոսաշրջային գործակալությունների գործունեություն
  N79.12 Զբոսաշրջային օպերատորների գործունեություն
  N79.12.0 Զբոսաշրջային օպերատորների գործունեություն
  N79.9 Տեղերի ամրագրում և զբոսաշրջության ոլորտի այլ ծառայություններ
  N79.90 Տեղերի ամրագրում և զբոսաշրջության ոլորտի այլ ծառայություններ
  N79.90.1 Տեղերի ամրագրում և զբոսաշրջության ոլորտի այլ ծառայություններ
  N79.90.2 Ավիատոմսերի վաճառք իրականացնող գործակալությունների գործունեություն
  N80 Անվտանգության ապահովում և հետաքննությունների կատարում
  N80.1 Անվտանգության ապահովման մասնավոր գործունեություն
  N80.10 Անվտանգության ապահովման մասնավոր գործունեություն
  N80.10.1 Դրամի և թանկարժեք արտադրատեսակների տեղափոխում
  N80.10.9 Անվտանգության ապահովման այլ մասնավոր գործունեություն
  N80.2 Անվտանգության համակարգերի գործառման ապահովում
  N80.20 Անվտանգության համակարգերի գործառման ապահովում
  N80.20.0 Անվտանգության համակարգերի գործառման ապահովում
  N80.3 Հետաքննությունների կատարում
  N80.30 Հետաքննությունների կատարում
  N80.30.0 Հետաքննությունների կատարում
  N81 Շենքերի սպասարկման և բնատեսարանի բարեկարգման գործունեություն
  N81.1 Սպասարկող օժանդակ ծառայությունների համալիր գործունեություն
  N81.10 Սպասարկող օժանդակ ծառայությունների համալիր գործունեություն
  N81.10.0 Սպասարկող օժանդակ ծառայությունների համալիր գործունեություն
  N81.2 Մաքրման աշխատանքներ
  N81.21 Շենքերի ընդհանուր մաքրում
  N81.21.0 Շենքերի ընդհանուր մաքրում
  N81.22 Շենքերի և արդյունաբերական սարքավորանքի մասնագիտացված մաքրում
  N81.22.0 Շենքերի եւ արդյունաբերական սարքավորանքի մասնագիտացված մաքրում
  N81.29 Այլ մաքրման աշխատանքներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
  N81.29.0 Այլ մաքրման աշխատանքներ
  N81.3 Բնատեսարանի բարեկարգման գործունեություն
  N81.30 Բնատեսարանի բարեկարգման գործունեություն
  N81.30.0 Բնատեսարանի բարեկարգման գործունեություն
  N82 Ձեռնարկատիրական գործունեությանն օժանդակող վարչարարական և լրացուցիչ այլ գործունեություն