Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգիչ
# 
Կոդ 
Տնտեսական գործունեության տեսակի անվանում 
Լիցենզիա 
 
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
xv
  N82.1 Ձեռնարկատիրական գործունեությանն օժանդակող վարչարարական և լրացուցիչ այլ գործունեություն
  N82.11 Կազմակերպությունների վարչարարական գրասենյակների համալիր գործունեություն
  N82.11.0 Կազմակերպությունների վարչարարական գրասենյակների համալիր գործունեություն
  N82.19 Լուսապատճենում, փաստաթղթերի պատրաստում և այլ մասնագիտացված օժանդակ գործունեություն
  N82.19.0 Լուսապատճենում
  N82.2 Հեռախոսային տեղեկատու կենտրոնների գործունեություն
  N82.20 Հեռախոսային տեղեկատու կենտրոնների գործունեություն
  N82.20.0 Հեռախոսային տեղեկատու կենտրոնների գործունեություն
  N82.3 Վեհաժողովների, առևտրային ցուցահանդեսների կազմակերպում
  N82.30 Վեհաժողովների, առևտրային ցուցահանդեսների կազմակերպում
  N82.30.1 Վեհաժողովների, առևտրային ցուցահանդեսների կազմակերպում
  N82.30.2 Առևտրի իրականացման վայրի կազմակերպում
  N82.30.3 Հարսանիքների, հանդիսավոր միջոցառումների համար սրահների տրամադրում
  N82.9 Ձեռնարկատիրական գործունեությանն օժանդակող լրացուցիչ գործունեություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
  N82.91 Վճարների գանձում և վարկային գործառնությունների վերաբերյալ հաշվետվությունների կազմում
  N82.91.0 Վճարների գանձում եւ վարկային գործառնությունների վերաբերյալ հաշվետվությունների կազմում
  N82.92 Փաթեթավորման բնագավառում գործունեություն
  N82.92.0 Փաթեթավորման բնագավառում գործունեություն
  N82.99 Ձեռնարկատիրական գործունեությանն օժանդակող լրացուցիչ այլ գործունեություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
  N82.99.0 Ձեռնարկատիրական գործունեությանն օժանդակող լրացուցիչ այլ գործունեություն
  O ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ. ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ
  O84 Պետական կառավարում և պաշտպանություն. պարտադիր սոցիալական ապահովություն
  O84.1 Պետության կառավարում և հասարակության սոցիալ-տնտեսական քաղաքականությունը
  O84.11 Պետական կառավարում ընդհանուր բնույթի
  O84.11.1 Պետական կառավարման կենտրոնական մարմինների գործունեություն
  O84.11.2 Տարածքային կառավարման մարմինների գործունեություն
  O84.11.3 Տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեություն
  O84.11.4 Հարկադրման գործունեության կառավարում և հսկում
  O84.11.5 Բյուջեի կատարում, պետական հիմնադրամների ու պետական պարտքի կառավարում
  O84.11.6 Վիճակագրության և սոցիոլոգիայի բնագավառում գործունեություն
  O84.12 Սոցիալական ծրագրերի կառավարում
  O84.12.0 Սոցիալական ծրագրերի կառավարում
  O84.13 Տնտեսական գործունեության արդյունավետ վարման կարգավորում և աջակցում
  O84.13.0 Տնտեսական գործունեության արդյունավետ վարման կարգավորում եւ աջակցում
  O84.2 Պետության կողմից հասարակությանը մատուցվող ծառայություններ
  O84.21 Միջազգային հարաբերությունների հետ կապված գործունեություն
  O84.21.0 Միջազգային հարաբերությունների հետ կապված գործունեություն
  O84.22 Պաշտպանության գործունեություն
  O84.22.0 Պաշտպանության գործունեություն
  O84.23 Արդարադատության և դատաիրավական բնագավառում գործունեություն
  O84.23.0 Արդարադատության եւ դատաիրավական բնագավառում գործունեություն
  O84.24 Հասարակական կարգի և անվտանգության ապահովման գործունեություն
  O84.24.0 Հասարակական կարգի եւ անվտանգության ապահովման գործունեություն
  O84.25 Արտակարգ իրավիճակներում անվտանգության ապահովման գործունեություն
  O84.25.1 Հրշեջ ծառայությունների գործունեություն
  O84.25.2 Արտակարգ այլ իրավիճակներում անվտանգության ապահովման գործունեություն
  O84.3 Պարտադիր սոցիալական ապահովագրություն
  O84.30 Պարտադիր սոցիալական ապահովագրություն
  O84.30.0 Պարտադիր սոցիալական ապահովագրություն
  P ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ