Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգիչ
# 
Կոդ 
Տնտեսական գործունեության տեսակի անվանում 
 
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
  M75.0 Անասնաբուժական գործունեություն
  M75.00 Անասնաբուժական գործունեություն
  M75.00.0 Անասնաբուժական գործունեություն
  N ՎԱՐՉԱՐԱՐԱԿԱՆ ԵՎ ՕԺԱՆԴԱԿ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
  N77 Վարձույթ և լիզինգ
  N77.1 Ավտոմեքենաների վարձույթ և լիզինգ
  N77.11 Մարդատար ավտոմոբիլների և թեթևաքաշ փոխադրամիջոցների վարձույթ և լիզինգ
  N77.11.0 Մարդատար ավտոմոբիլների և թեթևաքաշ փոխադրամիջոցների վարձույթ և լիզինգ
  N77.12 Բեռնատար մեքենաների վարձույթ և լիզինգ
  N77.12.0 Բեռնատար մեքենաների վարձույթ և լիզինգ
  N77.2 Կենցաղային արտադրատեսակների և անձնական օգտագործման պարագաների վարձույթ և լիզինգ
  N77.21 Զվարճանքի և սպորտի պարագաների վարձույթ և լիզինգ
  N77.21.0 Զվարճանքի և սպորտի պարագաների վարձույթ և լիզինգ
  N77.22 Տեսաերիզների և տեսասկավառակների վարձույթ
  N77.22.0 Տեսաերիզների և տեսասկավառակների վարձույթ
  N77.29 Այլ կենցաղային արտադրատեսակների և անձնական օգտագործման պարագաների վարձույթ և լիզինգ
  N77.29.0 Այլ կենցաղային արտադրատեսակների և անձնական օգտագործման պարագաների վարձույթ և լիզինգ
  N77.3 Այլ մեքենաների, սարքավորանքի և այլ առարկաների վարձույթ և լիզինգ
  N77.31 Գյուղատնտեսական մեքենաների և սարքավորանքի վարձույթ և լիզինգ
  N77.31.0 Գյուղատնտեսական մեքենաների և սարքավորանքի վարձույթ և լիզինգ
  N77.32 Շինարարական մեքենաների և սարքավորանքի վարձույթ և լիզինգ
  N77.32.0 Շինարարական մեքենաների և սարքավորանքի վարձույթ և լիզինգ
  N77.33 Գրասենյակային մեքենաների և սարքավորանքի, ներառյալ համակարգիչները, վարձույթ և լիզինգ
  N77.33.0 Գրասենյակային մեքենաների և սարքավորանքի, ներառյալ համակարգիչները, վարձույթ և լիզինգ
  N77.34 Ջրային տրանսպորտային միջոցների և սարքավորանքի վարձույթ և լիզինգ
  N77.34.0 Ջրային տրանսպորտային միջոցների և սարքավորանքի վարձույթ և լիզինգ
  N77.35 Օդային տրանսպորտային միջոցների և սարքավորանքի վարձույթ և լիզինգ
  N77.35.0 Օդային տրանսպորտային միջոցների և սարքավորանքի վարձույթ և լիզինգ
  N77.39 Այլ մեքենաների, սարքավորանքի և այլ առարկաների վարձույթ և լիզինգ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
  N77.39.0 Այլ մեքենաների, սարքավորանքի և այլ առարկաների վարձույթ և լիզինգ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
  N77.4 Մտավոր սեփականության և համանման արտադրանքի, բացի հեղինակային իրավունքով պաշտպանված աշխատանքները, լիզինգ
  N77.40 Մտավոր սեփականության և համանման արտադրանքի, բացի հեղինակային իրավունքով պաշտպանված աշխատանքները, լիզինգ
  N77.40.0 Մտավոր սեփականության և համանման արտադրանքի, բացի հեղինակային իրավունքով պաշտպանված աշխատանքները, լիզինգ
  N78 Զբաղվածության հարցերին առնչվող գործունեություն
  N78.1 Աշխատանքի տեղավորման գործակալությունների գործունեություն
  N78.10 Աշխատանքի տեղավորման գործակալությունների գործունեություն
  N78.10.0 Աշխատանքի տեղավորման գործակալությունների գործունեություն
  N78.2 Ժամանակավոր աշխատուժով ապահովման գործունեություն
  N78.20 Ժամանակավոր աշխատուժով ապահովման գործունեություն
  N78.20.0 Ժամանակավոր աշխատուժով ապահովման գործունեություն
  N78.3 Աշխատուժով ապահովման այլ գործունեություն
  N78.30 Աշխատուժով ապահովման այլ գործունեություն
  N78.30.0 Աշխատուժով ապահովման այլ գործունեություն
  N79 Զբոսաշրջային գործակալությունների, զբոսաշրջային օպերատորների գործունեություն, տեղերի ամրագրում և զբոսաշրջության ոլորտի այլ ծառայություններ
  N79.1 Զբոսաշրջային գործակալությունների և զբոսաշրջային օպերատորների գործունեություն
  N79.11 Զբոսաշրջային գործակալությունների գործունեություն
  N79.11.0 Զբոսաշրջային գործակալությունների գործունեություն
  N79.12 Զբոսաշրջային օպերատորների գործունեություն
  N79.12.0 Զբոսաշրջային օպերատորների գործունեություն
  N79.9 Տեղերի ամրագրում և զբոսաշրջության ոլորտի այլ ծառայություններ
Prev12333343536383940Next