Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգիչ
# 
Կոդ 
Տնտեսական գործունեության տեսակի անվանում 
 
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
  N79.90 Տեղերի ամրագրում և զբոսաշրջության ոլորտի այլ ծառայություններ
  N79.90.1 Տեղերի ամրագրում և զբոսաշրջության ոլորտի այլ ծառայություններ
  N79.90.2 Ավիատոմսերի վաճառք իրականացնող գործակալությունների գործունեություն
  N80 Անվտանգության ապահովում և հետաքննությունների կատարում
  N80.1 Անվտանգության ապահովման մասնավոր գործունեություն
  N80.10 Անվտանգության ապահովման մասնավոր գործունեություն
  N80.10.1 Դրամի և թանկարժեք արտադրատեսակների տեղափոխում
  N80.10.9 Անվտանգության ապահովման այլ մասնավոր գործունեություն
  N80.2 Անվտանգության համակարգերի գործառման ապահովում
  N80.20 Անվտանգության համակարգերի գործառման ապահովում
  N80.20.0 Անվտանգության համակարգերի գործառման ապահովում
  N80.3 Հետաքննությունների կատարում
  N80.30 Հետաքննությունների կատարում
  N80.30.0 Հետաքննությունների կատարում
  N81 Շենքերի սպասարկման և բնատեսարանի բարեկարգման գործունեություն
  N81.1 Սպասարկող օժանդակ ծառայությունների համալիր գործունեություն
  N81.10 Սպասարկող օժանդակ ծառայությունների համալիր գործունեություն
  N81.10.0 Սպասարկող օժանդակ ծառայությունների համալիր գործունեություն
  N81.2 Մաքրման աշխատանքներ
  N81.21 Շենքերի ընդհանուր մաքրում
  N81.21.0 Շենքերի ընդհանուր մաքրում
  N81.22 Շենքերի և արդյունաբերական շինությունների մասնագիտացված մաքրում
  N81.22.0 Շենքերի և արդյունաբերական շինությունների մասնագիտացված մաքրում
  N81.29 Այլ մաքրման աշխատանքներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
  N81.29.0 Այլ մաքրման աշխատանքներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
  N81.3 Բնատեսարանի բարեկարգման գործունեություն
  N81.30 Բնատեսարանի բարեկարգման գործունեություն
  N81.30.0 Բնատեսարանի բարեկարգման գործունեություն
  N82 Ձեռնարկատիրական գործունեությանն օժանդակող վարչարարական և լրացուցիչ այլ գործունեություն
  N82.1 Ձեռնարկատիրական գործունեությանն օժանդակող վարչարարական և լրացուցիչ այլ գործունեություն
  N82.11 Կազմակերպությունների վարչարարական գրասենյակների համալիր գործունեություն
  N82.11.0 Կազմակերպությունների վարչարարական գրասենյակների համալիր գործունեություն
  N82.19 Լուսապատճենում, փաստաթղթերի պատրաստում և այլ մասնագիտացված օժանդակ գործունեություն
  N82.19.0 Լուսապատճենում, փաստաթղթերի պատրաստում և այլ մասնագիտացված օժանդակ գործունեություն
  N82.2 Հեռախոսային տեղեկատու կենտրոնների գործունեություն
  N82.20 Հեռախոսային տեղեկատու կենտրոնների գործունեություն
  N82.20.0 Հեռախոսային տեղեկատու կենտրոնների գործունեություն
  N82.3 Վեհաժողովների, առևտրային ցուցահանդեսների կազմակերպում
  N82.30 Վեհաժողովների, առևտրային ցուցահանդեսների կազմակերպում
  N82.30.1 Վեհաժողովների, առևտրային ցուցահանդեսների կազմակերպում
  N82.30.2 Առևտրի իրականացման վայրի կազմակերպում
  N82.30.3 Հարսանիքների, հանդիսավոր միջոցառումների համար սրահների տրամադրում
  N82.9 Ձեռնարկատիրական գործունեությանն օժանդակող լրացուցիչ գործունեություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
  N82.91 Վճարների գանձում և վարկային գործառնությունների վերաբերյալ հաշվետվությունների կազմում
  N82.91.0 Վճարների գանձում և վարկային գործառնությունների վերաբերյալ հաշվետվությունների կազմում
  N82.92 Փաթեթավորման բնագավառում գործունեություն
  N82.92.0 Փաթեթավորման բնագավառում գործունեություն
  N82.99 Ձեռնարկատիրական գործունեությանն օժանդակող լրացուցիչ այլ գործունեություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
  N82.99.0 Ձեռնարկատիրական գործունեությանն օժանդակող լրացուցիչ այլ գործունեություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
  O ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ. ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ