Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգիչ
# 
Կոդ 
Տնտեսական գործունեության տեսակի անվանում 
 
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
  S95.24 Կահույքի և տան կահավորանքի նորոգում
  S95.24.0 Կահույքի և տան կահավորանքի նորոգում
  S95.25 Ժամացույցների, ժամանակաչափ սարքերի և ոսկերչական արտադրատեսակների նորոգում
  S95.25.1 Ժամացույցների, ժամանակաչափ սարքերի նորոգում
  S95.25.2 Ոսկերչական արտադրատեսակների նորոգում
  S95.29 Անձնական օգտագործման և կենցաղային այլ արտադրատեսակների նորոգում
  S95.29.0 Անձնական օգտագործման և կենցաղային այլ արտադրատեսակների նորոգում
  S96 Այլ անհատական ծառայությունների մատուցում
  S96.0 Այլ անհատական ծառայությունների մատուցում
  S96.01 Մանածագործական և մորթե արտադրատեսակների լվացում, մաքրում և չոր մաքրում
  S96.01.0 Մանածագործական և մորթե արտադրատեսակների լվացում, մաքրում և չոր մաքրում
  S96.02 Վարսավիրանոցների և գեղեցկության սրահների այլ ծառայություններ
  S96.02.1 Վարսավիրանոցների և գեղեցկության սրահների այլ ծառայություններ
  S96.02.9 Մարմնի խնամքի համանման այլ ծառայություններ
  S96.03 Թաղումների կազմակերպում և դրա հետ կապված ծառայություններ
  S96.03.0 Թաղումների կազմակերպում և դրա հետ կապված ծառայություններ
  S96.04 Ֆիզիկական առողջության պահպանման հետ կապված գործունեություն
  S96.04.1 Բաղնիքների գործունեություն
  S96.04.2 Ֆիզիկական առողջության պահպանման հետ կապված գործունեություն
  S96.09 Այլ ծառայությունների մատուցում, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
  S96.09.0 Այլ ծառայությունների մատուցում, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
  T ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐՊԵՍ ԳՈՐԾԱՏՈՒ. ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՉՏԱՐԲԵՐԱԿՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՍԵՓԱԿԱՆ ՍՊԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
  T97 Տնային տնտեսությունների գործունեություն որպես գործատու սպասարկող անձնակազմի համար
  T97.0 Տնային տնտեսությունների գործունեություն որպես գործատու սպասարկող անձնակազմի համար
  T97.00 Տնային տնտեսությունների գործունեություն որպես գործատու սպասարկող անձնակազմի համար
  T97.00.0 Տնային տնտեսությունների գործունեություն որպես գործատու սպասարկող անձնակազմի համար
  T98 Մասնավոր տնային տնտեսություններում ապրանքների և ծառայությունների արտադրություն (առանց տարբերակման) սեփական սպառման համար
  T98.1 Մասնավոր տնային տնտեսություններում ապրանքների արտադրություն (առանց տարբերակման) սեփական սպառման համար
  T98.10 Մասնավոր տնային տնտեսություններում ապրանքների արտադրություն (առանց տարբերակման) սեփական սպառման համար
  T98.10.0 Մասնավոր տնային տնտեսություններում ապրանքների արտադրություն (առանց տարբերակման) սեփական սպառման համար
  T98.2 Մասնավոր տնային տնտեսություններում ծառայությունների մատուցում (առանց տարբերակման) սեփական սպառման համար
  T98.20 Մասնավոր տնային տնտեսություններում ծառայությունների մատուցում (առանց տարբերակման) սեփական սպառման համար
  T98.20.0 Մասնավոր տնային տնտեսություններում ծառայությունների մատուցում (առանց տարբերակման) սեփական սպառման համար
  U ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
  U99 Օտարերկրյա կազմակերպությունների գործունեություն
  U99.0 Օտարերկրյա կազմակերպությունների գործունեություն
  U99.00 Օտարերկրյա կազմակերպությունների գործունեություն
  U99.00.0 Օտարերկրյա կազմակերպությունների գործունեություն