Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգիչ
# 
Կոդ 
Տնտեսական գործունեության տեսակի անվանում 
Լիցենզիա 
 
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
xv
  C18.2 Գրառված կրիչների բազմացում
  C18.20 Գրառված կրիչների բազմացում
  C18.20.0 Գրառված կրիչների բազմացում
  C19 Կոքսի և թորած նավթամթերքի արտադրություն
  C19.1 Կոքսի արտադրություն
  C19.10 Կոքսի արտադրություն
  C19.10.0 Կոքսի արտադրություն
  C19.2 Թորած նավթամթերքի արտադրություն
  C19.20 Թորած նավթամթերքի արտադրություն
  C19.20.1 Կենսավառելիքային խառնուրդների, կենսադիզելի արտադրություն
  C19.20.9 Թորած այլ նավթամթերքի արտադրություն
  C20 Քիմիական նյութերի և քիմիական արտադրատեսակների արտադրություն
  C20.1 Հիմնական քիմիական նյութերի, պարարտանյութերի և ազոտական միացությունների, նախնական ձևերով պլաստմասե և սինթետիկ կաուչուկի արտադրություն
  C20.11 Արդյունաբերական գազերի արտադրություն
  C20.11.0 Արդյունաբերական գազերի արտադրություն
  C20.12 Ներկանյութերի և գունանյութերի արտադրություն
  C20.12.0 Ներկանյութերի և գունանյութերի արտադրություն
  C20.13 Այլ հիմնային անօրգանական քիմիական նյութերի արտադրություն
  C20.13.1 Հարստացած ուրանի արտադրություն
  C20.13.9 Այլ հիմնային անօրգանական քիմիական նյութերի արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
  C20.14 Այլ հիմնային օրգանական քիմիական նյութերի արտադրություն
  C20.14.1 Ածխաջրածինների և դրանց ածանցյալների արտադրություն
  C20.14.2 Ացիկլիկ և ցիկլիկ սպիրտների արտադրություն
  C20.14.9 Այլ հիմնային օրգանական քիմիական նյութերի արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
  C20.15 Պարարտանյութերի և ազոտական միացությունների արտադրություն
  C20.15.0 Պարարտանյութերի և ազոտական միացությունների արտադրություն
  C20.16 Առաջնային ձևերով պլաստմասսաների արտադրություն
  C20.16.0 Առաջնային ձևերով պլաստմասսաների արտադրություն
  C20.17 Առաջնային ձևերով սինթետիկ կաուչուկի արտադրություն
  C20.17.0 Առաջնային ձևերով սինթետիկ կաուչուկի արտադրություն
  C20.2 Թունաքիմիկատների և այլ ագրոքիմիական նյութերի արտադրություն
  C20.20 Թունաքիմիկատների և այլ ագրոքիմիական նյութերի արտադրություն
  C20.20.0 Թունաքիմիկատների և այլ ագրոքիմիական նյութերի արտադրություն
  C20.3 Ներկերի, լաքերի և համանման պատվածքների, տպագրական ներկերի և մածիկի արտադրություն
  C20.30 Ներկերի, լաքերի և համանման պատվածքների, տպագրական ներկերի և մածիկի արտադրություն
  C20.30.1 Պոլիմերային հիմքով ներկերի, արծնների և լաքերի արտադրություն
  C20.30.9 Այլ ներկերի, արծնների, մածիկի և դրանց հետ կապված մթերքի արտադրություն
  C20.4 Օճառի և մաքրող, լվացող ու փայլեցնող միջոցների, օծանելիքի և կոսմետիկական միջոցների արտադրություն
  C20.41 Օճառի և մաքրող, լվացող ու փայլեցնող միջոցների արտադրություն
  C20.41.0 Օճառի և մաքրող, լվացող ու փայլեցնող միջոցների արտադրություն
  C20.42 Օծանելիքի և կոսմետիկական միջոցների արտադրություն
  C20.42.0 Օծանելիքի և կոսմետիկական միջոցների արտադրություն
  C20.5 Այլ քիմիական նյութերի արտադրություն
  C20.51 Պայթուցիկ նյութերի արտադրություն
  C20.51.1 Պայթուցիկ նյութերի արտադրություն
  C20.51.2 Լուցկիների արտադրություն
  C20.52 Սոսինձների արտադրություն
  C20.52.0 Սոսինձների արտադրություն
  C20.53 Եթերային յուղերի արտադրություն
  C20.53.0 Եթերային յուղերի արտադրություն